ýaşyr-ýuşur

ýaşyr-ýuşur etmek

Bassyr-bussur etmek, gizlejek bolmak, gizlemek.

  • Häl-ä, bu gürüň ýalan, eger çyn boýlaýanda-da men senden ýaşyr-ýuşur etjek däl! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)