ýaşynmak işlik

Özünden ýaşy uly bolan adamlara, gaýynlara hormat goýup, ýaşmagy agzyň üstüne çekmek, ýaşmak bilen agzyňy örtmek (ýaş gelinler hakda).

  • Aýjemal adat boýunça Hojam agadan ýaşynyp, dik oturdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)