ýaşylbaş

[ýa:şylbaş]

Zoologiýa Ganatlarynyň üsti, boýunlarynyň ýüzi ýaşyl öwsüp duran ördek.

  • Ol baýak obanyň ileri çetinden geçýän suwa bir topar ýaşylbaş gondy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Bilbiller saýraşyp, nagmalar düzýär, Ýaşylbaş sonalar köllerde ýüzýär. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)