ýaşarmak işlik

[ýa:şarmak]

Ýaş aýlanmak, ýaş çykmak, ýaş peýda bolmak (göz we ş. m. hakda).

  • Bir lukma nan üçin ýaşaran gözler, Çekildi horluklar, minnetli sözler. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ýaşaran gözlerini bir ýana aýlady. (M. Ibrahimow, Ol Günler Geler)