ýaňraşmak işlik

Köp bolup ýaňrap oturmak, boş sözler aýdyşmak, biderek gürrüň edişmek, lakgyldaşmak.

  • Ol maňa: -- Aýak çek! -- diýip, özi o taýda ýaňraşyp dur. (A. Gowşudow, Eserler)