ýaňra

Manysyz gepleýän, boş sözli, biderek gürrüň edip ýören, lakgy, köp gepleýän.

  • Bu ýaňra nireden gelip çykdy? Gulagymyzy kamata getirdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Diýerler: -- It üýrer, kerwen-de geçer, Ýaňralar öz syryn özleri açar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)