ýaňlandyrmak işlik

  1. Ses düşürip owazlandyrmak, seslendirip owazdan doldurmak, ýaňlatmak.

    • Haýbat bilen töweregi ýaňlandyryp kişňedi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Kolhozçylar klubuň içini ýaňlandyryp gülüşdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  2. Göçme manyda Il arasynda ýaýratmak.