ýaňalak

bir ýaňalak etmek (bolmak)

Bellisini etmek, bir meseläni gutarnykly çözmek, bir ýüzli etmek.

  • Elli bolsa öz ugruna sözüni dowam edip: -- Ýok, Hoşgeldi, suw seňrikden agdy, indi bu töhmetçiler bilen bir ýaňalak bolşaryn! -- diýdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Basym bir ýaňalak edäýsedi?! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)