ýaň

Ýaňlanyp çykýan ses.

  • Yşk aýdymy ýaň berip giň meýdana, Ertir ýeli bilen ýaýrap gidýärdi. (R. Seýidow, Eserler)

  • Körpeçde guzularyň, olaryň eneleriniň mäleşmegi bütin gola ýaň berýärdi. (B. Gurbanow, Çarwa Mergeniň Gürrüňi)