ýaýmak1 işlik

[ýa:ýmak]

Gatygyň ýagyny almak üçin ýanlygyny yzyny üzmän, pişek bilen bulap durmak.

 • Mama ýanlyk ýaýmaga taýynlanyp durdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol ertir basyryp giden gatygyny ýaýyp başlady. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)

ýaýmak2 işlik

[ýa:ýmak]

 1. Hamyry oklaw bilen iki tarapa togalap ýukaltmak, hamyra ýazgyn forma bermek.

  • Jomaly gaýtarýarlar, şonuň çelpegini ýaýmaga barýan. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Seçelendirip goýbermek, pytradyp goýbermek, ýaýratmak.

  • Gelni tamyň çüňňünde saçyny ýaýyp ýatyr. («Tokmak» žurnaly)

  • Bürenip al-elwan ýaglyk, Otyr ol gyz zülpüň ýaýyp. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýaýmak3 işlik

 1. Giňden ýazmak, germek.

  • Soňra ol hem ganat ýaýyp, howlynyň depesine çykdy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň Ýalkymy)

 2. Mälim etmek, aýan etmek, ýaýratmak.

  • Syryňy ile ýaýmak.