ýaýla

Mal bakylýan otluk sähra, öri meýdany, ýaýlag.

  • Çopan-çolukdyr diýenin diýse, ol ýerde goýun sürüsi gezer ýaly ýaýla-da ýokdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-myrat)