ýaýkaşmak işlik

Köp bolup ýaýkamak, birnäçe bolup yralamak, çaýkamak.

  • Bä, hakykat! -- diýşip, kolhozçylar başlaryny ýaýkaşdylar. (H. Saryhanow, Saýlanan eserler)