ýa ýa baglaýjy kömekçisi

Grammatik termin Iki sany sözlemiň ýa-da deňdeş agzalaryň arasynda gelip, şolaryň üsti bilen aňladylýan düşünjeleriň haýsy-da bolsa biriniň ýüze çykmalydygyny görkezýän baglaýjy kömekçi.

  • Ýa demrinden, ýa kömründen. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)