ýüzlerçe

Birnäçe ýüzden ybarat bolan, ençeme ýüzden düzülen.

  • Bu ýerde maşynlar bilen ýaraglanan sähelçe adam, ýekebara ýüzlerçe adamyň güýji ýetmejek işleri bitirýär. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)