ýüzlenme

Köpçülige ýüz tutulyp aýdylýan söz, haýyş, çagyryş.

  • Gurultaý özüniň halka bolan birinji ýüzlenmesinde şeýle mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýüzlenme belgisi

Grammatik termin Ýüzlenme sözleminden soň goýulan belgi (!).

  • Ýazuwda ýüzlenme sözleminden soň ýüzlenme belgisi goýulýar.

ýüzlenme sözlemi

Grammatik termin seret sözlem