ýüzleklik

Utanjaň häsiýetlilik, ýygralyk, çekinjeňlik.

  • Ýüzleklik etmegiň geregi ýok.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüzleklik - ýüzlekligi.