ýüzlek

Biriniň ýüzüne bir zady göni aýtmaga utanýan ýygra, çekinjeň, utanjaň.

  • Ýüzlek adam.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüzlek - ýüzlegi.