ýüzleşdirmek işlik

Ýuridik termin Günä ýüklenýäni ýa-da şaýady şaýat bilen ýüzbe-ýüz edip soramak, iki adamy ýüzbe-ýüz edip meseläni anyklaşdyrmak.

  • Eger sen meseläni aýdyň çözjek bolsaň, dawagärleri bir ýerde ýüzleşdir.