ýüzbaşy

Könelişen söz Ýüz adamdan ybarat bolan goşun bölüminiň ýolbaşçysy.

  • Eziz ony atlylarynyň içinden agtartdy, onbaşy, ýüzbaşylardan sorady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)