ýüzügaralyk

Umumy adaty, ýörelgäni bozujylyk, aýyplyk, etmişlilik.

  • Utanmaz, ýaman iş, ýüzügaralykdan çekinmez her hili masgaralykdan. (B. Kerbabaýew, Poemalar)

  • Ýüz goýun tükener, ýüzi garalyk tükenmez. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýüzügaralyk - ýüzügaralygy.