ýörgünli sypat

Köp tutulýan, köp ulanylýan, köp agzalýan.

  • Garanyň «batyr» lakamyndan «çomak» lakamy halk arasynda has ýörgünlidir. («Edebiýat»)

  • Ýüreginde bolan islege garşy il arasynda onuň «Allaýar tulum» lakamy ýörgünlidi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Şol 1949-njy ýylda bolan waka henize çenli-de il arasynda ýörgünli gürrüň bolup galypdyr. («Tokmak» žurnaly)