ýöneliş

[ýö:neliş]

Ýöneliş düşüm «kime?, nämä?» diýen soraglara jogap bolýan düşüm.