üzümçilik

  1. Oba hojalygyň bir pudagy hökmünde üzümi ösdürip ýetişdirmeklik.

    • Üzümçilik sowhozy.

  2. seret üzümlik

    • Üzümçilikde bilbiller jak-jaklap saýraýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üzümçilik - üzümçiligi.