üwretmek üw‧ret‧mek işlik

Üwremäge sezewar etmek, eýläk-beýläk yradyp herekete getirtmek.

  • Sallançagy üwretmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üwretmek - üwredýär, üwreder, üwredipdir.


Duş gelýän formalary
  • üwretmek