üwrelmek üw‧rel‧mek işlik

Eýläk-beýläk yralap herekete getirilmek (sallançak, hiňňildik hakda).

  • Akmaýa çendan sallançakda üwrelýän ýaly çala yranýanyny syzman öz küýi, öz aladasy bilen meşguldy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
  • üwrelen
  • üwrelip
  • üwrelmän
  • üwrelýän