üwmelgi üw‧mel‧gi

Üwmek bolup duran, üýşürilip goýlan, üýşüriligi.

  • Çöregiň üstünde bolsa omaça, gapyrga, goýun kellesi üwmelgidi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • üwmelgidi