üwetmek ü‧wet‧mek işlik

  1. Un görnüşine getirtmek, un halyna getirtmek (galla, däne we ş. m. hakda).

    • Bugdaýyňy üwedip gaýt! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Bir zadyň arasyna saldyryp ownatdyrmak, maýda-maýda etdirmek, kerçetmek.

    • Maşyn bilen et üwetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üwetmek - üwedýär, üweder, üwedipdir.


Duş gelýän formalary
  • üweden
  • üwedip
  • üwetmek