üwemek ü‧we‧mek işlik

 1. Un halyna getirmek (däne we ş. m. hakda).

  • Olaryň bir näçesi el degirmeninde bugdaý üwäpdir. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Bir zady ownatmak, maýdalamak kerçemek.

  • Maşynda et üwedim.


Duş gelýän formalary
 • üwedi
 • üwedim
 • üwejek
 • üweme
 • üwemegiň
 • üwemek
 • üwemeklik
 • üwemeli
 • üwemezden
 • üwemiş
 • üwemäge
 • üwemäniň
 • üweýän
 • üweýänden
 • üweýärler
 • üwäp
 • üwäpdir
 • üwäpdirler
 • üwär
 • üwärler
 • üwäň