üwemek işlik

  1. Un halyna getirmek (däne we ş. m. hakda).

    • Olaryň bir näçesi el degirmeninde bugdaý üwäpdir. (Gadymy Dünýä Taryhy)

  2. Bir zady ownatmak, maýdalamak kerçemek.

    • Maşynda et üwedim.