üstünlik üs‧tün‧lik 1

Işde, zähmetde we ş. m. gazanylan ýeňiş, şowlulyk.

 • Siziň gazanan üstünlikleriňiz bütin watanymyzyň abraýydyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Biz bu üstünliklerimiz bilen kanagatlanyp durmarys. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üstünlik - üstünligi.

üstünlik üs‧tün‧lik 2

Ýük ýüklenende ikiýan astynlygyň üstünden goýulýan bölek zat, bogdak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem üstünlik - üstünligi.


Duş gelýän formalary
 • üstünlige
 • üstünligi
 • üstünligi-de
 • üstünligidir
 • üstünligime
 • üstünligimiz
 • üstünligimizdir
 • üstünligimiň
 • üstünliginden
 • üstünligindäki
 • üstünligine
 • üstünligini
 • üstünliginiň
 • üstünliginiňem
 • üstünligiň
 • üstünligiňi
 • üstünligiňiz
 • üstünlikde
 • üstünlikden
 • üstünlikdi
 • üstünlikdir
 • üstünlikler
 • üstünliklerde
 • üstünliklerden
 • üstünliklerdir
 • üstünliklere
 • üstünlikleri
 • üstünliklerimiz
 • üstünliklerimize
 • üstünliklerimizi
 • üstünliklerimiziň
 • üstünliklerinde
 • üstünliklerinden
 • üstünliklerine
 • üstünliklerini
 • üstünlikleriniň
 • üstünlikleriň
 • üstünlikleriňi
 • üstünlikleriňiz
 • üstünlikleriňizi
 • üstünlikli
 • üstünlikliligi
 • üstünliksiz