üstün üs‧tün

Asgyn däl, ökde, ýeňiji.

 • Sen üstün bolaýyn diýseň her işde, ogul hem gyz çagalarňyz okadyň! (Mollamurt, Saýlanan eserler)

üstün çykmak

Ökde gelmek, ýeňmek, basmak.

 • Ol öz ýanyndan: --Gaýduwsyzlyk, aýgyt edijilik hemmeden üstün çykar -- diýip oýlady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

üstün gelmek


Duş gelýän formalary
 • üstünde
 • üstündedi
 • üstündedigini
 • üstündediginiň
 • üstündedik
 • üstündedir
 • üstünden
 • üstündenem
 • üstündi
 • üstündäki
 • üstündäkilerden
 • üstündäkileri
 • üstündäkini
 • üstüne
 • üstünem
 • üstüni
 • üstüni-de
 • üstüniň
 • üstüniňki
 • üstünli
 • üstünlige
 • üstünligi
 • üstünligidir
 • üstünligime
 • üstünligimiz
 • üstünligimizdir
 • üstünligimiň
 • üstünliginden
 • üstünligine
 • üstünligini
 • üstünliginiň
 • üstünliginiňem
 • üstünligiň
 • üstünligiňi
 • üstünligiňiz
 • üstünlik
 • üstünlikde
 • üstünlikden
 • üstünlikdi
 • üstünlikdir