üsse üs‧se

Alşyk, çalşyk edilende bahasynyň üstüne artykmaç berilýän pul, zat.

  • Gel, sagadymyzy çalşaly, elli manat hem üsse bereýin!


Duş gelýän formalary
  • üssesine