ürküzmek işlik

Bir zatdan bezgek etmek, ürker ýaly etmek, gorkuzmak.

  • Oslagsyz takyrdy mes gatyrlary ürküzdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen hem ony tüpeň bilen ürküzdiň, başga eden zadyň bolmady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Keliň iň ýuwaşy köprüniň aşagynda oturyp mal ürküzer. (nakyl)