ürküzmek ür‧küz‧mek işlik

Bir zatdan bezgek etmek, ürker ýaly etmek, gorkuzmak.

 • Oslagsyz takyrdy mes gatyrlary ürküzdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Sen hem ony tüpeň bilen ürküzdiň, başga eden zadyň bolmady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Keliň iň ýuwaşy köprüniň aşagynda oturyp mal ürküzer. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ürküzdi
 • ürküzdiler
 • ürküzdiň
 • ürküzen
 • ürküzenimi
 • ürküzeniň
 • ürküzer
 • ürküzip
 • ürküzipdir
 • ürküziň
 • ürküzjekdigini
 • ürküzmedi
 • ürküzmek
 • ürküzmeli
 • ürküzmersiň
 • ürküzmezligini
 • ürküzýär