ürküzilmek ür‧kü‧zil‧mek işlik

Bezgek edilmek, gorkuzylmak.

  • Onuň ukusy derrew ürküzilen guş ýaly bolup uçup gitdi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • ürküzilen