üpjünlemek üp‧jün‧le‧mek işlik

Gerekli zatlar bilen doly üpjün etmek.

  • Tejen şäherini, onuň golaýyndaky obalary tüwi bilen üpjünlärin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • üpjünlemäge
  • üpjünlärin