üns at

Bir zat barada edilýän çuňňur , pikir, alada, dykgat, agyry.

  • Moýmuldap gelen Pökgi wala köpçüligiň ünsüni özüne çekdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Her kim ünsün tikip azat zähmete, Ymtylýar aýal-gyz geljek rähnete. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem üns - ünsüm, ünsüň.

ünsüni çekmek

Höweslendirip özüňe garatmak, gyzyklandyrmak, höweslendirmek.