ünji-alada ün‧ji-a‧la‧da

seret ünji

  • Emma eziz perzendiň aýypsyz ýürekden syzyp çykýan zaryn sowallary, onuň ünji-aladasyny ýaňadandan goşalandyrdy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)