ünji-alada

seret ünji

  • Emma eziz perzendiň aýypsyz ýürekden syzyp çykýan zaryn sowallary, onuň ünji-aladasyny ýaňadandan goşalandyrdy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)