ünjülenmek ün‧jü‧len‧mek işlik

Gaýga, pikire batmak, azar edinmek, aladalanmak.