ündewçi ün‧dew‧çi at

seret maslahatçy

  • Aşgabatdan Gyzylarbada, Guşga hem başga birnäçe ýerlere öz ündewçilerini iberdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ündewçilerini
  • ündewçileriň
  • ündewçilik
  • ündewçiniň
  • ündewçisi
  • ündewçiň