ündemek ün‧de‧mek işlik

 1. Bir ugra gönükdirmek, ýol görkezmek.

  • Çernişow şäher gornizonyň az sanly soldatlaryny kömege ündeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Nirä ündeseň barar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Maslahat bermek, maslahat etmek, nesihat bermek, ündew etmek.

  • Zelili her bir namarda syryňy paş etmän, berk saklamalydygyny öz döwürdeşlerine ündeýär. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • ündedi
 • ündedim
 • ündejek
 • ündeme
 • ündemegi
 • ündemek
 • ündemekde
 • ündemekden
 • ündemeli
 • ündemeýäris
 • ündemändir
 • ündeseň
 • ündeýän
 • ündeýändigi
 • ündeýäni
 • ündeýänleriň
 • ündeýär
 • ündeýärdi
 • ündeýärdiler
 • ündeýärler
 • ündeýärsiň
 • ündän
 • ündänden
 • ündäp
 • ündäpdi
 • ündäpdir
 • ündäpdirler
 • ündärin
 • ündäň