ümsümlik

Sessiz-üýnsüz parahatlyk ýagdaý, imi-salalyk.

  • Dükanyň içinde ümsümlik höküm sürýärdi. (A. Gowşudow, Powestler We Hekaýalar)

  • Azajyk ümsümlikden soň Goçmyrat-Eýsem sen ony gaty ýigrenýärsiň-ow! -- diýdi. (A. Gowşudow, Mähri Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ümsümlik - ümsümligi.

ümsümligi bozmak

Gürrüňe başlamak, duýdansyz ýerden ses peýda bolmak.