ümmülmez üm‧mül‧mez

Ägirt uly, ummasyz.

  • Maşynyň ýelginine düz takyr Begenjiň gözüne ümmülmez suw ýaly bolup göründi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Ümmülmez ýogyn agaçlar gara-ört bolup küle dönüpdir, kül owram bolup pytrapdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • ümmülmezligi