ümlemek üm‧le‧mek işlik

Üm bilen yşarat etmek.

 • Biri elin ümläp suw talap etse, biri diýýär: -- Kastelimi alsana! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Sakçy saryny alyp çykanda. Artyk onuň ýüzüne garaman, diňe jigitlerine ümledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ümledi
 • ümledi-de
 • ümledim
 • ümlejek
 • ümlemedik
 • ümlemegine
 • ümlemek
 • ümlesene
 • ümleýär
 • ümleýärsiň
 • ümlän
 • ümlände
 • ümlänini
 • ümlänsoň
 • ümläp
 • ümläpdir
 • ümlär
 • ümläý