ümlemek işlik

Üm bilen yşarat etmek.

  • Biri elin ümläp suw talap etse, biri diýýär: -- Kastelimi alsana! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Sakçy saryny alyp çykanda. Artyk onuň ýüzüne garaman, diňe jigitlerine ümledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)