ümezletmek ü‧mez‧let‧mek işlik

Garaltmak, garaňkyratmak, dumanlatmak (göz hakda).

  • Mehinliniň şol azaplar başyndan geçende, ýüreginiň awusy gözlerini ümezletdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ümezletmek - ümezledýär, ümezleder, ümezledipdir.


Duş gelýän formalary
  • ümezledip
  • ümezletdi
  • ümezletmek