ümezlemek ü‧mez‧le‧mek işlik

  1. Howanyň ýüzüne duman, tot ýaýramak.

  2. Garaňkyramak, garalmak, dumanlamak (göz hakda).

    • Ümezläp duran gözleri bilen maşyna münüp, ýene bir ýana gitdi. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ümezledi
  • ümezlemegi
  • ümezlemek
  • ümezlän
  • ümezlänini
  • ümezläp