ümdüzi üm‧dü‧zi

ümdüzine gaçmak, tutmak

Gaty daşa gaçmak, uzaga gaçmak, ýüzüňi bir ugra tutup ylgap gitmek.

  • Ynjalman yzyna okdurlyp gitdi, Garaňka gatlyşyp, ümdüzne tutdy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)