ümütmek ü‧müt‧mek işlik

Göwräň bilen öň tarapa agram salmak omzamak, dyzamak.

  • Ol ýöräp barýan wagtynda bolsa, onuň bilinden ýokarsynyň bir hili öňe üşüdip küýkerilýändigi görünýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ümütmek - ümüdýär, ümüder, ümüdipdir.