ümürlemek işlik

Howanyň ýüzi bug bilen örtülmek, dumanlamak.

  • Howa ýüzi ümürläp, Garalyp meýdan düzi, Günüň şöhlesi bilen ýagtyldy jahan ýüzi. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)