ümüş ü‧müş

Çagasy ölen mal.

  • Geologlaryň öz-özleri bilen gürrüňleri, ümüş mal ýaly dymşyp ýörmeleri posýologyň işçilerine, gullukçylaryna-da täsir edýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)