üm üm

Duýduryş, yşarat aňlatmak üçin edilýän beden hereketi, bir zat düşündirmek üçin edilýän yşarat.

 • Men.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem üm - ümüm, ümüň.


Duş gelýän formalary
 • ümdäki
 • üme
 • ümi
 • ümler
 • ümleri
 • ümlerinden
 • ümlerini
 • ümleriniň
 • ümleriň
 • ümli
 • ümlügi
 • ümlüginiň
 • ümlügiň
 • ümlük
 • ümüdik
 • ümüne