ülpüldemek işlik

Öwşün atmak, ülp-ülp edip galgamak, ýalpyldamak, öwüsmek.

  • Ýaly bilen guýrugy, ýüpek ýaly ülpüldär. (Ş. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ülpüldäp oturan janly gülleri, Çitmegi başardy gyzlaň elleri. («Sowet edebiýaty» žurnaly)